Partner in sofinancer komunikacijske akcije za spodbujanje branja in nakupovanja knjig je Javna agencija za knjigo RS. 

Voditelj Luka Novak in Tomaž Toporišič

Go to link