Janez Vajkard Valvasor - Slava vojvodine Kranjske

Updated: Apr 8, 2019

Še vedno eno izmed najbolj pomembnih del o celotni zgodovini slovenskega naroda in delo, ki se lahko primerja s knjižnimi deli v svetovnem merilu.Leta 1689 je sicer v nemškem jeziku izšlo najbolj obsežno in podrobno delo o nas in naših prednikih - Slava vojvodine Kranjske izpod rok Janeza Vajkarda Valvasorja, ki še danes velja za njegovo največje delo in eno izmed najpomembnejših del o Kranjski. Delo se uvršča med enciklopedije in zajema 4 zvezke oziroma knjige s 15 dodatnimi knjigami oziroma poglavji. Na 3.532 straneh, 24 prilogah in 528 bakrorezih je Valvasor predstavil Kranjsko skozi prizmo zgodovine, geografije, topografije, medicine, enologije, geologije, biologije in drugih znanstvenih ved. Zanj je bila knjiga tako zelo pomembna, da je zaradi stroškov prodal celo grad Bogenšperk in rojstni hišo v Ljubljani. Zanimivo je, da smo Slovenci celoten prevod, za katerega so poskrbeli Doris, Božidar in Primož Debenjak ter pri latinskih delih Aleš Maver, dobili šele leta 2009, 320 let po prvem uradnem izidu originala.


Zakaj nas je knjiga Slava vojvodine Kranjske napisala?


Še zdaj gre za najbolj temeljito delo o naših krajih in prednikih, ki tudi v svetovnem merilu najbolj izstopa med znanstvenimi deli iz istega obdobja. Hkrati predstavlja zanesljiv, dobrih 300 let star vir o naravi, običajih, ljudeh, družbi, živalih, geografiji in hkrati predstavlja odličen vpogled v našo lastno zgodovino.


Oddajo 50 KNJIG, KI SO NAS NAPISALE, ki govori o knjigi Slava vojvodine Kranjske, si lahko ogledate na povezavi https://4d.rtvslo.si/oddaja/50-knjig-ki-so-nas-napisale/173250998